segunda-feira, 27 de abril de 2015


Monica Bellucci

*****

Amuri miu beddu comu a luna 
ca m'ancanta 
beddu comu l'acqua 
ca mi vagna, beddu comu a terra 
ca fa 'u grano. 
Amure luntano, ma vicinu, 
ranni assai, ma macari nicu.
Amuri, comu 'u mari, quannu 'u mari 
è fotti e ti turmenta i notti.
Amuri miu beddu, ascuta 'u cantu
e 'nnaviri scantu.
Amuri miu sirena e 'ncantu.

Antonio Caldarella Minuscola briciola.

ڿڰۣڿ-ڿڰۣ